Neyteri Side.jpeg

"Neyteri"

Udderly Topnotch M Neyteri

DOB: 03/16/2020

Chocolate and white

 

Dam: Udderly Topnotch LJ Ditto 1*M

Progeny:

N/A

 

Kidding History:

04/08/21

01/27/22

 
 
Neyteri Udder.jpeg

Neyteri

2 year old, 2nd freshener

 

Dam:
Udderly Topnotch LJ Ditto 1*M

Photo Courtesy of Udderly Topnotch

Neyteri's Dam Udder.JPG